Religion på film

Håller just nu på att kolla på en serie filmer om islam. Har ju själv en muslimsk bakgrund då min familj i Uganda är muslimer. Själv har jag växt upp med min morsa här i Sverige som inte var särskilt religiös av sig vilket resulterade i att jag mest fick utöva religion då vi hade gäster som hälsade på oss från utlandet. Nu när jag har blivit vuxen så fattar folk i mitt släkt inte att jag typ kan läsa koranen och be lite grann men väljer att inte göra det.

Det är inte för att jag inte vill utan för att jag inte vill göra det utan ett tydligt syfte. Hemma i Uganda (där hälften av befolkningen är muslimer) så deltog jag i böner och koranläsningar då det var obligatoriskt vid familjetillställningar och så. Men annars gjorde jag inte det när enskilda familjmedlemmar gjorde det. Visst var det ingen stor grej men oftast så refererade man till religion och citat ur exempelvis koranen för att göra en tydligare poäng i det man ville att personen skulle förstå. Det håller jag med om eftersom religion ändå kan vara en typ av vägledning för många. Men det är nog helheten som jag har svårt att förstå. Hur det i själva verket hänger ihop med verkligheten. Detta gäller inte bara islam utan även kristendomen och alla andra religioner. Det räcker inte med att bara hitta ett fall där ett visst citat fungerar i en viss situation för att övertyga mig om att helheten därmed också fungerar.

Hursomhelst jag har märkt att folk inte gillar att föra en konversation om religion särskilt mycket om den inte är positivt förd. Men om man ser på dom här filmerna (om olika religioner) så kan man nog hålla med om att det man ser inte är hela sanningen om hur saker och ting i verkligheten har gått till. Det handlar inte alltid om en messiah som har räddat en hel nation och frälst dom stackars ovetandes människorna i alla sina lyckliga dar. För att om man verkligen ser på djupet så kan man generalisera lite och säga att religion egentligen är roten till mycket av ondskan som har orsakats av människan. En mantel som man i historien har använt för att i religions namn erövra och kolonisera andra länder såsom i Ugandas och många andra länders fall som koloniserades av exempelvis Storbritannien. Där kan man också dra slutsatsen att många av dom här länderna inte har självmant valt att utöva en viss religion utan dom har blivit tvungna att lära sig det av kolonialisterna. Sedan att man har spritt religioner vidare genom andra erövringar har gjort att det idag är flera miljarder människor som utövar religion. Men sen kan man också fråga sig till vilket pris. Intressant är det i alla fall att man i religiösa filmer inte visar den sidan också där man genom förtryck och erövringar spridit religioner över hela världen utan visar mer bara den krigiska, nationalistiska och heroistiska sidan.