Sundance

Det finns vissa som kan skatta sig lyckliga här i världen, tyvärr är inte jag en utav dem – i alla fall inte när det gäller the Sundance Channel!
Det är mycket troligt att jag ligger efter några ljusår här men hallå! En hel kanal som kommer från Sundance Intitute som vi alla vet supports development of independent filmmakers.

That would be heaven, my friends.