Är Singer besatt?

När man skummar igenom recensionerna av Bryan Singers senaste drama sÃ¥ är det, märkligt nog, ingen som kommenterar de Ã¥terkommande referenserna till Förintelsen. AlltsÃ¥ inte bara i Valkyrie utan även i hans övriga produktion. Ibland är de övertydliga och ickesymboliska, som i Apt Pupil eller X-Men, annars är det mer en frÃ¥ga om huruvida man väljer att tolka in dem eller inte. I X2 drar Singer homosexuella paralleller, eller om man sÃ¥ vill religiösa. I Superman Returns skall avvikelsen utrotas en gÃ¥ng för alla av en diabolisk Lex Luthor. Vad är egentligen grejen? Hade det varit en engÃ¥ngsföreteelse sÃ¥ hade man inte tänkt pÃ¥ det men när det närapÃ¥ blivit ett av Singers signum sÃ¥ blir det plötsligt intressant. Man tycker sig nästan kunna ana en liten besatthet …