Är Singer besatt?

När man skummar igenom recensionerna av Bryan Singers senaste drama så är det, märkligt nog, ingen som kommenterar de återkommande referenserna till Förintelsen. Alltså inte bara i Valkyrie utan även i hans övriga produktion. Ibland är de övertydliga och ickesymboliska, som i Apt Pupil eller X-Men, annars är det mer en fråga om huruvida man väljer att tolka in dem eller inte. I X2 drar Singer homosexuella paralleller, eller om man så vill religiösa. I Superman Returns skall avvikelsen utrotas en gång för alla av en diabolisk Lex Luthor. Vad är egentligen grejen? Hade det varit en engångsföreteelse så hade man inte tänkt på det men när det närapå blivit ett av Singers signum så blir det plötsligt intressant. Man tycker sig nästan kunna ana en liten besatthet …