Våldet sviker inte

Kom just tillbaka från visningen av Nick Loves Outlaw. Love som tidigare gjort den alldeles utmärkta Football Factory hamnar tyvärr här lite snett, därmed inte sagt att det är en helt igenom dålig film.

Outlaw handlar på det stora hela om England 2007, våldet tar över staden och de svaga, utnyttjade, lämnas i sticket av rättvisan. Sean Bean, just hemkommen från Irak, bestämmer sig för att ge igen. Han förenar sig med ett gäng oförrättade och bildar något slags medborgargarde.

Jag brukar tycka rätt bra om dessa så kallade vigilantefilmer, oftast är de så harmlösa. Ta tex. Death Wish, Kill Bill eller Darkman. Bra underhållning helt enkelt. Outlaw är däremot svart ända in i märgen, obehaglig och utan anlag till humor. Den är för allvarlig för sitt eget bästa, tonen går helt enkelt inte ihop med karaktärsstudierna. Dessutom så känns inte hämnargruppens dynamik särdeles realistisk. Man förstår inte deras skäl. Eller rättare sagt: man förstår skälen men inte dem. Det känns som att Love missar en massa steg i sin berättelse. Allvar är ok men inte när det tappar i trovärdighet och det är nog framför allt där som Outlaw sviker. Det finns inte en chans att dessa män, med undantag av Sean Bean, verkligen skulle kunna utföra det våld som gestaltas i Outlaw.

Ironiskt sett så är det just våldet som fungerar bäst, våldet och den kalla stämningen filmen igenom och det räcker rätt långt.