Gamla filmer på posten någon?

Netflix

Hör du till dem som använder tjänster som Lovefilm? I USA kan nu dessa prenumerationstjänster på nya filmer bli aningen mindre attraktiva.

Netflix, som giganten i USA heter, diskuterar för närvarande med de stora filmbolagen om att försena releaser av nya filmer med en månad eller mer. Filmbolagen hoppas då att konsumenterna istället ska lockas att köpa fler dvd:er. Fördelen för Netflix? Filmbolagen erbjuder att nästintill halvera deras licensavgifter. Huruvida denna avgiftssänkning skulle gynna även Netflix kunder sägs dock intet om.

(Via Lifehacker)