Vill du också bli medlem?

Å mansklubbens vägnar tackar jag för den respons vårt engagemang väckt, det är härligt att känna läsarnas stöd! Dock måste jag varna alla som själva närt tankar om att starta upp en liknande organisation; det är ingen dans på rosor! Bara detta med känslor och att låta dem storma fritt är riskabelt, det kan leda till personlighetsförändringar … grova sådana. Jag var själv tidigare blott en barsk och hård karl, besatt av återhållsamhet och selektiv mutism. Idag ljuder klockorna annorlunda, jag hälsar till och med på folk jag känner.

Om intresse kvarstår, vad gäller medlemsskap, så skicka ett anonymt mail eller bredbanda över lite kryptisk välvilja. Boende i Stockholm underlättar.