Drömmar

Jag drömmer två drömmar. I den första erbjuds jag en kanin som jag tar emot. Tiden vi får tillsammans blir dock kort då kaninen hoppar ner i en sjö och sjunker. Jag står på en liten bro och ser honom simma medans han närmar sig botten.

Den andra drömmen tar upp något så otäckt som förvanskning av skyddat material. Jag drömmer om att jag läser en av mina egna recensioner, men orden är inte mina, någon har strukit och bearbetat utan min vetskap eller tillåtelse. Det är en fruktansvärd dröm, den spelar på min rädsla för att, litterärt sett, inte vara tillräckligt bra. Så dålig att det jag skriver måste omskrivas. Så dåligt att min text måste bli någon annans. Det värsta är att jag tycker om vad jag läser!